URZĄD MIASTA JÓZEFOWA
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
05 - 420 Józefów
tel: 22 779 00 00; um@jozefow.pl